Game: Silent Hill Việt ngữ Game: Silent Hill Việt ngữ

Show encrypted text

Đọc thêm »

Ép Ép chín Việt ngữ Ép Ép chín Việt ngữ

Bản cũ đã bị Gu Gồ xóa vì bản quyền. Nay up lại nội dung trên file pdf. Liên kết đao lô đồ (tờ ai tai hỏi tải, vờ ê về huyền về) cũng nằm tr...

Đọc thêm »

Game: góc nhìn kỹ thuật về Final Fantasy VII (p1) Game: góc nhìn kỹ thuật về Final Fantasy VII (p1)

Phần 1 trong loạt bài viết về kỹ thuật cho Final Fantasy VII. Lịch sử Vào ngày 31 tháng 1 năm 1997, Final Fantasy VII được công ...

Đọc thêm »

Phim tài liệu: Thất bảo Nhật Bản Phim tài liệu: Thất bảo Nhật Bản

Thất bảo (Shippō) là một loại đồ gốm pha thủy tinh của người Nhật. Tên thất bảo lấy ý trong kinh A Di Đà, nghĩa là 7 thứ báu bao gồm vàng,...

Đọc thêm »
 
Top