Preview: God of War (PS4) Preview: God of War (PS4)

Bài dưới đây dịch lại từ trang tin Dengeki online về cảm tưởng của phóng viên báo này sau khi chơi thử God of War trên PS4 trước khi game đư...

Đọc thêm »

[Game]Der Langrisser Việt ngữ [Game]Der Langrisser Việt ngữ

Vì lý do bảo mật, chúng tôi đã chuyển bài viết và liên kết tải game sang địa chỉ sau: ( click vào ) (Nhập mật mã như hướng dẫn để xem)

Đọc thêm »
 
Top