Viết về Shin Kozure ōkami Viết về Shin Kozure ōkami

Đọc thêm »

Nhiệt thân pháp (2) Nhiệt thân pháp (2)

Phần tiếp theo của loạt bài nhiệt thân pháp, từ động tác 4~6. 4. Diều hận vì trời cao không có vòng Bước chân phải ra trước nửa bước,...

Đọc thêm »

Game: Khái quát về series Tenchu Game: Khái quát về series Tenchu

Đọc bản pdf tại đây Tenchū (天誅, Hán Việt: thiên tru) là tên series game hành động ẩn mật do hãng Acquire khai phá. Đây là loạt game về đề...

Đọc thêm »

Nhiệt thân pháp Nhiệt thân pháp

Sau bài viết " mã bộ trạm thung ", chúng tôi nhận được khá nhiều đề nghị viết tiếp về "nhiệt thân pháp". Trong bài này, ...

Đọc thêm »

DVD: nhập môn Aikidō (Việt ngữ) DVD: nhập môn Aikidō (Việt ngữ)

Đọc thêm »
 
Top