Bát Cực quyền: xuyên chưởng Bát Cực quyền: xuyên chưởng

Xuyên chưởng (Nhật: Senshō), hay Thượng bộ xuyên chưởng (Jōho Senshō) là một chiêu trong Kim cang bát thức cơ bản của Bát cực quyền. Phần hư...

Đọc thêm »

Phim tài liệu: Katana và Võ sĩ đạo Phim tài liệu: Katana và Võ sĩ đạo

 

Đọc thêm »

Huyền thoại Lý Thư Văn 2/2 Huyền thoại Lý Thư Văn 2/2

 

Đọc thêm »

Huyền thoại Lý Thư Văn (1/2) Huyền thoại Lý Thư Văn (1/2)

Trích dịch trong cuốn "Bát Cực quyền-quyền pháp truyền thống tinh túy Trung Quốc" của Trương Thế Trung, xuất bản ở Nhật năm 1992. ...

Đọc thêm »

Binh pháp tam đại nguyên lưu Binh pháp tam đại nguyên lưu

 

Đọc thêm »

Thường trụ tử thân Thường trụ tử thân

 

Đọc thêm »

Gió thổi thì hàng thùng đắt khách Gió thổi thì hàng thùng đắt khách

 

Đọc thêm »
 
Top