Tsubame-gaeshi Tsubame-gaeshi

   T anaka Fumon v à thanh trư ờn g ki ếm

Đọc thêm »

Gửi muối cho địch Gửi muối cho địch

 

Đọc thêm »

Jidaigeki: Iga Nimpō-chō (18+) Jidaigeki: Iga Nimpō-chō (18+)

Đọc thêm »

Anime: Kaze tachinu (phụ đề Việt) Anime: Kaze tachinu (phụ đề Việt)

 

Đọc thêm »

Quả Tâm cư sĩ Quả Tâm cư sĩ

Quả Tâm cư sĩ trong phim (Jidaigeki) "Iga Nimpō-chō" Quả Tâm cư sĩ (果心居士 Kashin koji) là một yêu thuật sư xuất hiện vào cuố...

Đọc thêm »

Nhật Bản võ thuật thần diệu ký: gia phong nhà Yagyū Nhật Bản võ thuật thần diệu ký: gia phong nhà Yagyū

Trích đoạn trong Nhật Bản võ thuật thần diệu ký do Nakazato Kaizan biên, Gokuraku Shujō dịch. 柳生家家風  柳生家は代々將軍の師範であつたからお流儀と呼ばれてゐたのは尤であ...

Đọc thêm »

Game: Final Fanatsy 8 Việt ngữ Game: Final Fanatsy 8 Việt ngữ

Đọc thêm »
 
Top