Ranjatai Ranjatai

Trầm hương, kỳ nam là loại gỗ hương xuất xứ từ vùng Đông Nam Á, nhất là Việt Nam, được biết đến với giá trị kinh tế cao. Bởi trầm hương rất ...

Đọc thêm »

Nhật Do đồng tổ luận (3) Nhật Do đồng tổ luận (3)

Điểm giống nhau giữa chữ Katakana và chữ Hebrew Katakana là một loại văn tự trong hệ thống văn tự của tiếng Nhật, mang nghĩa là chữ Kan...

Đọc thêm »
 
Top