Phẩm cách của ngôn từ Phẩm cách của ngôn từ

Một   Hãng taxi nào đó trưng quảng cáo tuyển dụng tài xế lên chính thân xe: "Lương tháng xxx triệu, tỷ lệ ăn chia lên đến yy...

Đọc thêm »
 
Top