Cổ tích: chuyện tiền kiếp Cổ tích: chuyện tiền kiếp

Một trong những tấm gương phản chiếu tâm hồn của một dân tộc là kho tàng chuyện cổ của dân tộc đó. Và nhiều học giả đã nhìn nhận, cốt lõi củ...

Đọc thêm »

Di sản Thế giới: Hira-izumi, cõi Tịnh độ trần gian Di sản Thế giới: Hira-izumi, cõi Tịnh độ trần gian

Hira-izumi, cõi Tịnh độ trần gian Bạn đọc theo dõi blog này hẳn có biết đến Kim sắc đường , ngôi Phật đường bên trong Trung Sơn tự ở...

Đọc thêm »

Game: Biohazard 5 song ngữ Việt Nhật Game: Biohazard 5 song ngữ Việt Nhật

Biohazard 5 (Resident Evil 5) song ngữ Việt-Nhật ​

Đọc thêm »
 
Top