Jitte Jitte

 

Đọc thêm »

Nhất thiết duy tâm tạo Nhất thiết duy tâm tạo

Đọc thêm »

Game: TearRing Saga Game: TearRing Saga

Bài do Asm65816 (thuộc Gokuraku Shujō) viết và từng đăng tải trên Wikipedia Việt ngữ.

Đọc thêm »

Mỹ thuật tượng Phật #4 Mỹ thuật tượng Phật #4

 Câu chuyện về tượng Phật (tiếp theo và hết) Hôm nay lại tiếp tục nói về các hảo tướng được thể hiện ở tượng Phật. Ta thường thấy trên đỉ...

Đọc thêm »

Mỹ thuật tượng Phật #3 Mỹ thuật tượng Phật #3

Câu chuyện về tượng Phật (tiếp)   Hảo tướng "thiên phúc luân" trong lòng bàn tay Dược Sư Như Lai ở chùa Dược Sư (Yakushi-ji...

Đọc thêm »
 
Top