Nhật Do đồng tổ luận (2) Nhật Do đồng tổ luận (2)

Điểm giống nhau giữa Thần đạo đền thần và Do Thái giáo Thần đạo đền thần (Jinja Shintō) là một nhánh Thần đạo (Shintō) mang tính địa phươ...

Đọc thêm »

Tokugawa, giờ này anh ở đâu? Tokugawa, giờ này anh ở đâu?

Nói về lịch sử Nhật Bản, không thể không nói đến Tokugawa Ieyasu. Đó là nhân vật đã gây dựng nên Mạc phủ Tokugawa đóng ở Edo, mang lại thời ...

Đọc thêm »
 
Top