Sách: tử thư Tây Tạng Sách: tử thư Tây Tạng

  Người La Mã nói: Memento mori, hãy luôn nghĩ về cái chết. Người Nhật cũng là dân tộc bị cái chết ám ảnh. Họ nói, nếu mỗi ngày anh đều ...

Đọc thêm »
 
Top