Phẩm cách của ngôn từ Phẩm cách của ngôn từ

Một   Hãng taxi nào đó trưng quảng cáo tuyển dụng tài xế lên chính thân xe: "Lương tháng xxx triệu, tỷ lệ ăn chia lên đến yy...

Đọc thêm »

Ai yêu cha mẹ hơn ta Ai yêu cha mẹ hơn ta

1. Trong một bài trước , blog này có đề cập đến phương châm giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa là: "Nhân bản - dân tộc - khai phóng". ...

Đọc thêm »

Tâm thanh văn diệu hương Tâm thanh văn diệu hương

 Một bài nói chuyện lan man, hòng mua vua cho được một vài trống canh. Một   Con người ta sinh ra trên đời, đã có 6 căn (nhãn, nhĩ, ...

Đọc thêm »

Thiện tai thiện tai, chè ngon quá Thiện tai thiện tai, chè ngon quá

Một Thú ăn chơi thời nay của thanh niên trai tráng là rất phong phú, từ lành mạnh cho tới không lành mạnh. Bar bủng, bú đá, cỏ cần các thể ...

Đọc thêm »
 
Top