Ranjatai Ranjatai

Trầm hương, kỳ nam là loại gỗ hương xuất xứ từ vùng Đông Nam Á, nhất là Việt Nam, được biết đến với giá trị kinh tế cao. Bởi trầm hương rất ...

Đọc thêm »

Nhật Do đồng tổ luận (3) Nhật Do đồng tổ luận (3)

Điểm giống nhau giữa chữ Katakana và chữ Hebrew Katakana là một loại văn tự trong hệ thống văn tự của tiếng Nhật, mang nghĩa là chữ Kan...

Đọc thêm »

Nhật Do đồng tổ luận (2) Nhật Do đồng tổ luận (2)

Điểm giống nhau giữa Thần đạo đền thần và Do Thái giáo Thần đạo đền thần (Jinja Shintō) là một nhánh Thần đạo (Shintō) mang tính địa phươ...

Đọc thêm »

Tokugawa, giờ này anh ở đâu? Tokugawa, giờ này anh ở đâu?

Nói về lịch sử Nhật Bản, không thể không nói đến Tokugawa Ieyasu. Đó là nhân vật đã gây dựng nên Mạc phủ Tokugawa đóng ở Edo, mang lại thời ...

Đọc thêm »

Nhật Do đồng tổ luận (1) Nhật Do đồng tổ luận (1)

Nhật Do đồng tổ luận ( 日ユ同祖論 ) là tên một thuyết cho rằng người Nhật Bản và người Do Thái (người Israel cổ đại) là hai dân tộc anh em có cù...

Đọc thêm »
 
Top