Đồng YEN Nhật Bản Đồng YEN Nhật Bản

Đồng tiền Nhật Bản, viết Hán tự là 円, đây là dị thể của chữ 圓. Bính âm Tàu đọc chữ này là " yuán ", âm Hán Nhật đọc là "...

Đọc thêm »
 
Top