Lập trình NES (p10) Lập trình NES (p10)

Bài 10: hiển thị nhiều sprite​ Ta đã biết, sprite là những hình ảnh 8x8 pixel phía trước phông nền. Nhân vật trong game, chẳng hạn nh...

Đọc thêm »

Nuka-zuke: rau củ muối cám Nuka-zuke: rau củ muối cám

Đọc bản pdf tại đây ( click )   Một đĩa rau củ muối cám Thực phẩm lên men là thứ có thể tìm thấy dễ dàng trong các nền văn hóa. ...

Đọc thêm »

Ăn Ăn

Đọc thêm »
 
Top