Vài nét về bánh Wa-gashi Vài nét về bánh Wa-gashi

Mới đây, báo chí Việt Nam có một bài viết về anh Lê Ngọc Anh và chị Mai Thanh Thảo, có lẽ là những người Việt đầu tiên kiếm sống bằng nghề l...

Đọc thêm »

Bát Cực quyền: nội công pháp là luyện cách vận dụng ý thức Bát Cực quyền: nội công pháp là luyện cách vận dụng ý thức

Nội công pháp là luyện cách vận dụng ý thức Trước đây tôi đã nói đến luyện công pháp, nhưng trong đó không có đề cập đến nội công pháp và...

Đọc thêm »

Ông Hằng Ông Hằng

Tháng tám Âm lịch, nhớ đêm Trung thu, nhớ hội múa lân, nhớ đèn kéo quân. Nhưng nhớ gì cho bằng nhớ quả hồng. Nói không ngoa chứ khách sẵn s...

Đọc thêm »

Bát Cực quyền: 3 điểm cần thiết trong luyện công pháp Bát Cực quyền: 3 điểm cần thiết trong luyện công pháp

Tác giả: Aoki Yoshinori, đăng trong sách "Hajimeru! Hakkyoku-ken" Ở đây tôi sẽ nói một chút về phương pháp luyện công cần thiết ...

Đọc thêm »
 
Top