Dịch thuật FF9 Dịch thuật FF9

Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi quan tâm đến mục game của trang blog này, trong đó có một số câu hỏi cụ thể về cá...

Đọc thêm »

Mithril Mithril

Nếu quen thuộc với thể loại game RPG thì hẳn nhiều người không thấy xa lạ với danh từ "Mithril" để chỉ một loại vật chất đặc biệt...

Đọc thêm »

Game: Tenchū Shinobi Gaisen Việt ngữ Game: Tenchū Shinobi Gaisen Việt ngữ

Đọc bản pdf tại đây (click) Mục lục  I.  Khái quát chung  II.  Download  III.  Credit  IV.  Những câu hỏi thường gặp  V.  Bonus   ...

Đọc thêm »
 
Top