Tư tưởng Phật giáo và đời sống: sát na Tư tưởng Phật giáo và đời sống: sát na

Trong Phật giáo có từ chỉ khái niệm thời gian là "sát na" (刹那 - tiếng Phạn: क्षण kṣaṇa). Đây là đơn vị thời gian nhỏ nhất, cũng...

Đọc thêm »
 
Top