Điểm giống nhau giữa chữ Katakana và chữ Hebrew

Katakana là một loại văn tự trong hệ thống văn tự của tiếng Nhật, mang nghĩa là chữ Kana không hoàn thiện, được cho là hình thành từ một phần của chữ Hán. Chữ Katakana thường được dùng để biểu ký các từ ngoại lai (trừ gốc Hán) theo cách đọc của người Nhật. Không rõ vì lý do gì mà trong văn tự Hebrew có nhiều chữ giống Katakana cả về hình thức lẫn phát âm như dưới đây.

•      (a) và א(aleph),
•      (ha)(he) và ה(Hey),
•      (ha)(he) và ח(het),
•      (ka)(ko) và כ(kaf),
•      (la) và ל(lamed),
•      (ma) và מ(mem),
•      (mu) và ם(mem),
•      (no) và נ(nun),
•      (sa) và   (samkh) (tiếng Aramaic),
•      (ka)(ku)(ke)(ko) và ק(qof),
•      (to) và ץ(tsuadi),
•      (re) và ר(resh),
•      (shi) và ש(shin),
•      (ta) và ת,תּ(tav)

Sự giống nhau giữa tiếng Hebrew(Do Thái) và Yamato-kotoba


Ngày nay, tiếng Nhật hiện đại bao gồm sự pha trộn giữa từ ngữ thuần Nhật và từ gốc Hán, từ ngoại lai từ Tây phương, cònYamato-kotoba là danh từ để chỉ tiếng nói cố hữu của dân tộc Nhật Bản, không bao gồm từ Hán và từ ngoại lai. Một từ gốc Hán trong tiếng Nhật có hai cách phát âm là Kun-yomi là cách đọc thuần Nhật đối với chữ Hán, và cách đọc On-yomi là cách đọc kiểu Nhật theo âm Hán của chữ Hán. Như vậy, đối với một chữ Hán thì cách đọc Kun-yomi hoàn toàn xa lạ với cách đọc của chính người Hán đối với chữ Hán đó, trong khi cách đọc On-yomi lại gần gũi về mặt phát âm với cách đọc của người Hán, cũng như người Triều Tiên và cách đọc Hán Việt đối với chữ Hán đó.
Như vậy thì dễ hiểu tại sao có nhiều báo cáo về sự giống nhau trong từ vựng của tiếng Nhật với các dân tộc như Triều Tiên, Việt Nam. Triều Tiên và Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng của nền văn hóa qua các triều đại Ngô, Hán, Tùy, Đường, và về mặt lịch sử thì thời cổ đại, giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên, các vương triều Trung Hoa đã có sự thông thương mậu dịch nên từ vựng có sự tương đồng là điều dễ hiểu. Nhưng giữa Nhật Bản và Do Thái vốn không có quan hệ gì từ thời cổ mà trong từ vựng lại có nhiều điểm tương đồng, điều đáng nói là sự tương đồng đó ở cách đọc Kun-yomi, tức cách đọc thuần Nhật của từ vựng.

Nghiên cứu của Eidelberg
Joseph Eidelber vốn là một quân nhân Israel sinh ra ở Ô Khắc Lan(Ukraine), một học giả ngôn ngữ nói được 7 thứ tiếng và năm 1974, vì mục đích nghiên cứu mà ông đến Kyōto theo học ở một đền thờ Thần đạo và trở thành tư tế đền Go-ō(Ngự Vương). Trong cuốn sách "dân tộc Yamato từng là người Do Thái" (Tama xuất bản năm 1984) ông có nêu ra các điểm sau

·      Chỉ ra sự giống nhau giữa văn tự Hebrew và chữ Hiragana, Katakana. (tuy nhiên Katakana và Hiriagana được cho là thành lập sau, vào thế kỷ thứ 9)
·      Chỉ ra trong tiếng Nhật có nhiều từ vựng giống với tiếng Hebrew. Eidelberg nói rằng ông tốn 14 năm để điều tra về ngôn ngữ ở các nơi trên khắp Thế giới. Trên Thế giới có nhiều dân tộc nghi ngờ là "10 chi tộc mất tích", chẳng hạn như người Maya ở Trung Nam Mỹ, nhưng chưa từng thấy ngôn ngữ nào có nhiều từ vựng giống với tiếng Hebrew như tiếng Nhật. Tiếng Nhật vốn không liên quan với bất kỳ ngôn ngữ nào nên được cho là "ngôn ngữ cô lập", nhưng lại có trên 3000 từ giống với từ vựng tiếng Hebrew.
·      Danh xưng chính thức của Thiên Hoàng là Sumera Mikoto (Sumera là tiếp đầu ngữ hàm ý tôn kính), đọc theo phương ngữ Aramaic nghĩa là "đại vương Samaria" (Samaria là thủ đô của Vương quốc Bắc Israel thời cổ đại). Thụy hiệu của vị Thiên Hoàng đầu tiên (Jimmu) là Kamu Yamato Iwre Biko Sumera Mikoto, theo tiếng Aramaic nghĩa là "đại vương Samaria, người sáng tạo chí tôn của dân tộc Hebrew của Thượng đế).

Những luận điểm khác

Ghi chép liên quan trong Kinh thánh

·      Sách Isaiah 11:11~  "Khi ngày đó đến, Chúa sẽ đưa tay chuộc lại dân còn sót của ngài. Họ là những kẻ bị bỏ sót lại tại Assyria, Ai Cập, Thượng Ai Cập, Kush, Elam, Shinar, Hamath và các xứ ven biển. Chúa sẽ hướng đến dân các nước mà giương cờ, kéo những người Israel bị đuổi đến tận cùng bốn phương đất về, gom những người Judah tản mác lại".

(Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát cùng các cù lao biển. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất)

·      Sách Isaiah 11.12 gọi 10 chi tộc là "những kẻ bị đuổi ra khỏi Israel". Đây cũng là cụm từ để chỉ người không chịu lễ cắt bao quy đầu. Nếu lời tiên tri này áp dụng cho 10 chi tộc thì những dân tộc có tập quán cắt bao quy đầu về mặt lịch sử hay truyền thống sẽ tự động bị loại trừ khỏi danh sách hậu duệ của 10 chi tộc.
·      Sách Isaiah 24:14~ "bọn họ cất tiếng, hát mừng uy quang của Chúa, cất tiếng thét từ biển cả. Vì vậy, dù ở miền đất phía Đông, các ngươi cũng hãy tôn kính Chúa, dù ở trên các đảo cũng hãy tôn kính tên của Chúa, thần của người Israel. Từ nơi cùng trời cuối đất nghe thấy tiếng hát "vinh quang cho những người tuân phục Chúa".
(Những kẻ nầy sẽ cất tiếng lên, kêu rao; từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng vì sự uy nghiêm Đức Giê-hô-va. 15 Vậy hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va trong phương đông, hãy tôn vinh danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, trong các cù lao biển! 16 Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng: Vinh hiển cho kẻ công bình!)
·      Sách Isaiah 43:1 ~ "Hỡi Jacob, Chúa là đấng sáng tạo nên ngươi, hỡi Israel, đức Chúa sáng tạo nên ngươi bây giờ đang nói thế này. Chớ có sợ hãi, ta sẽ chuộc lại ngươi. Ngươi là của ta. Ta sẽ gọi tên ngươi.... Chớ có sợ hãi, ta sẽ cùng ở bên ngươi. Ta sẽ dẫn dắt con cháu của ngươi từ phương Đông trở về, tập hợp ngươi từ phương Tây. Hãy để ngươi hướng về phương Bắc mà đi, đừng ngăn cản khi hướng về phương Nam. Ngài nói, ta sẽ dẫn đám con trai từ nơi xa xôi, đưa đám con gái từ nơi cùng trời cuối đất trở về.Tất cả họ đều là người được gọi dựa vào tên ta".
·      Sách Jeremiah 16:13 ~ "Ta đuổi các ngươi ra khỏi vùng đất này, ta đuổi các ngươi đến nơi đất mà các ngươi chẳng biết đến tổ tiên mình. Tại đó, các ngươi cứ việc phụng sự các vị thần linh khác cả đêm lẫn ngày. .... Ta sẽ đưa bọn họ trở về vùng đất ta đã ban cho tổ tiên họ."
(Cho nên ta sẽ ném các ngươi ra khỏi đất nầy, vào trong một xứ mà các ngươi và tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết, tại đó các ngươi sẽ hầu việc các thần khác đêm ngày..... Ta sẽ lại dẫn chúng nó về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó) Nếu điều này đúng với 10 chi tộc thì ngoài vùng Địa Trung Hải, Ả Rập, Trung Á và Ấn Độ thì họ còn đến sống ở nhiều nơi khác và tín ngưỡng các vị thần khác ngoài Yahweh.
·      Theo Sáng thế ký 46: 16 thì Gad là người con trai thứ 7 của Jacob, Jacob lại có người con thứ 4 tên là Ezbon (AtsVN) và có ý kiến cho rằng đầy chính là nguyên ngữ của chữ Nippon (hay Nihon), tức "Nhật Bản" theo cách phát âm của người Nhật.
·      Trưởng nam của Benjamin là Bela, Bela cũng có người con trưởng tên là Ezbon.

(còn)


2 bình luận :

 
Top