Misako no Kagakukan (Khoa học quán của Misako) là một chương trình truyền hình phân tích (không chuyên sâu) các hiện tượng trong cuộc sống dưới góc độ khoa học.

Số phát sóng dưới đây giải thích về cơ sở khoa học của một số kỹ thuật Hiệp khí đạo, Hiệp khí Nhu thuật.

Phụ đề Việt ngữ do Gokuraku Shujō thực hiện.

(Nói theo cách MỚI: phụ đề Việt ngữ được thực hiện bởi Gokuraku Shujō)


0 bình luận :

Post a Comment

 
Top