Đây là bản encode lại từ DVD chất lượng cao của phim Jidaigeki: Satomi Hakkenden như đã giới thiệu lần trước. 

image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host


Download
Xem Online

[URL=http://imgbox.com/bpY8Sw0Z][IMG]http://t.imgbox.com/bpY8Sw0Z.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://imgbox.com/9gcwzPh2][IMG]http://t.imgbox.com/9gcwzPh2.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://imgbox.com/8J1dE5oC][IMG]http://t.imgbox.com/8J1dE5oC.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://imgbox.com/6TeUsWBu][IMG]http://t.imgbox.com/6TeUsWBu.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://imgbox.com/CEauakUV][IMG]http://t.imgbox.com/CEauakUV.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://imgbox.com/xlKlw6eB][IMG]http://t.imgbox.com/xlKlw6eB.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://imgbox.com/bG3AnXzC][IMG]http://t.imgbox.com/bG3AnXzC.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://imgbox.com/CD9PVfGg][IMG]http://t.imgbox.com/CD9PVfGg.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://imgbox.com/DSosZnUi][IMG]http://t.imgbox.com/DSosZnUi.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://imgbox.com/UUHVfXpL][IMG]http://t.imgbox.com/UUHVfXpL.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://imgbox.com/aOdRkTMP][IMG]http://t.imgbox.com/aOdRkTMP.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://imgbox.com/1xL6lW7r][IMG]http://t.imgbox.com/1xL6lW7r.jpg[/IMG][/URL]

1 bình luận :

 
Top