Trong bối cảnh ngày nay, người ta luôn nhắc tới 2 từ "khởi nghiệp". Ngành ngành khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp, người người khởi nghiệp bằng đủ mọi cách. Nhưng thật tế là khởi nghiệp thì ít mà tạo nghiệp thì nhiều.

Ấy vậy mà không thấy ai nhắc đến ông Lã Thượng, trong khi ông là hình tượng mẫu mực của người khởi nghiệp. Người Trung Hoa luôn ca ngợi ông như một trong những nhân vật tài ba nhất lịch sử. Có lẽ ông Lã là người khởi nghiệp muộn nhất lịch sử, ở tuổi 80. Ông Lã khởi nghiệp bằng nghề câu cá...


Tuy tài ba võ giỏi, trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý, giữa tường lòng người nhưng ngày trẻ ông Lã làm đâu là thất bại đó. Vợ ông chê bất tài nên bỏ đi. Ông bán hết mọi thứ trong nhà để kinh doanh nhưng cũng chẳng ra trò trống gì. Có người bạn thương tình cho vay ít vốn để ông đi buôn bột. Ngày đầu tiên gánh bột đi bán, rao rả họng mỏi cẳng mà chẳng ai hỏi mua. Đến lúc tối mịt, bỗng có người gọi lại mua 1 trinh. Đại khái như ngày nay có ai mua món hàng với giá 200 đồng vậy. Lòng nản lắm, tuy không muốn bán nhưng lại nghĩ sáng tới giờ chưa bán được, coi như mở hàng nên ông Lã đặt gánh xuống, toan múc bột để bán. Đúng lúc đó có ngựa khâm sai của triều đình chạy tới, chân ngựa mắc vào quang gánh hất tung cả bột. Ông Lã tiếc rẻ, toan hốt lại bột thì một trận lọ tương nổi lên, bao nhiêu bột bay tứ tán hết.


Ông Lã Thượng bần thần ngẩn ngờ một lúc rồi thốt lên: WTF!


Từ đó ông trở nên hận đời, hận người, hận mình. Ông chả làm gì, chả muốn làm gì ngoài việc suốt ngày ôm cần câu cá ở sông Vị. Ông quyết khởi nghiệp bằng nghề câu cá, vì ông quan niệm rằng:

- Muốn khởi nghiệp thì phải tạo nghiệp.

Ông kiên trì ngồi câu như vậy cho đến năm 80 tuổi thì gặp một đại gia mê cá nọ đi ngang. Thấy ông lão kỳ khôi, vị đại gia mê cá bèn bắt chuyện và thấy rất hứng thú với kiến thức về cá uyên thâm của ông lão. Không loại cá gì mà ông không biết, từ cá độ cho tới cá ngựa. Rồi đại gia mời ông Lã về làm giám đốc điều hành cho tập đoàn của mình. Cuối cùng, nhờ tài năng xuất chúng của ông Lã mà đại gia nọ thôn tính được công ty đối thủ mạnh nhất. Từ đó, tập đoàn của đại gia nhờ công của ông Lã mà trở thành tập đoàn tài chính lớn mạnh nhất trong lịch sử Trung Hoa...

2 bình luận :

 
Top