DVD video đi kèm trong cuốn sách "Hajimeru! Hakkyoku-ken" của tác giả Aoki Yoshinori, nhà xuất bản Airyūdō đã được nhóm Gokuraku Shujō dịch phụ đề Việt ngữ.Link tải gồm nhiều phần như dưới đây.

1: https://filetrip.net/dl?AjbiRPp7gt
2: https://filetrip.net/dl?aII8H7pEqx
3: https://filetrip.net/dl?qYjJ5UV4sc
4: https://filetrip.net/dl?L6jq8U8I3f
5: https://filetrip.net/dl?0cuIxz8Oyo


Một điểm lưu ý: video có nhiều điểm được nhìn theo kiến giải của cá nhân Aoki về Bát cực quyền. 

Về tác giả:Aoki Yoshinori sinh năm 1963 tại Tōkyō, Nhật Bản. Từ thời học sinh, ông đã theo học nhiều môn quyền pháp Trung Hoa mà trung tâm là Hình ý quyền, Bát cực quyền, Phiên tử quyền, Đường lang quyền, Thông bối quyền. Aoki có tư cách thành viên đánh giá test thể lực, tư cách Sport programmer do Hiệp hội thể dục Nhật Bản công nhận. Aoki cũng giữ tư cách hội viên kiêm huấn luyện viên hiệp hội võ thuật thành phố Thường Châu và tư cách hội viên kiêm huấn luyện viên hiệp hội võ thuật Đôn Hoàng.
Ngoài việc làm huấn luyện viên tại câu lạc bộ Thái cực quyền Đông Nhật Bản, Aoki còn huấn luyện tại Macao.
Không liên quan tới võ thuật, Aoki Yoshinori còn giữ tư cách mục sư dòng Tin lành Mỹ quốc. Ông giữ danh hiệu tiến sỹ thần học, tiến sỹ giáo lý, tiến sỹ tôn giáo học và nhiều danh hiệu danh dự khác từ các đoàn thể được chính phủ Mỹ công nhận.

3 bình luận :

 
Top