http://www.fightersgeneration.com/characters/sega13.jpeLại là câu chuyện khác khi Lý Thư Văn đến tỉnh Đông Tam. Ở Trường Xuân có người được gọi là Thiết Đầu Vương vì có cái đầu cứng như đá. Vương có đặc kỹ treo 2 cối đá, mỗi cối nặng 200 cân lên trần nhà rồi đưa đầu vào giữa, dùng 2 cối đá đánh vào 2 bên đầu cũng chẳng mảy may xao động. Vì thế nên mới có biệt danh là Thiết Đầu Vương.
Lý Thư Văn muốn đọ tài với Vương nên mới nói rằng "đầu tiên ta đứng tấn ở kỵ mã thức, để ngươi đánh 3 lần. Sau đó ta chỉ đánh ngươi 1 lần thôi".
Đoạn Lý vào kỵ mã thức, mặc cho Vương đánh 3 lần nhưng chẳng mảy may xao động. Rồi Vương vào kỵ mã thức, Lý đánh chưởng lên đầu Vương thì xương cổ vỡ vụn, chết ngay tại chỗ.

Nguyên soái Trương Tác Lâm nghe danh Lý Thư Văn nên mời Lý đến phủ nguyên soái, giao cho việc huấn luyện quân đội. Lần đầu gặp mặt, Lý biểu diễn bài "tam hoàn sáo nguyệt" trong lục hợp thương, mỗi lần Lý vụt tay là đầu mũi thương xoay vòng đến vô hạn, thật là diệu kỹ. Các vị đại tướng ngồi cùng như Hứa Lan Châu, Ngô Tuấn Thanh chứng kiến đều hết sức cảm phục, khen ngợi.

Và như vậy, Lý Thư Văn bắt đầu dạy võ cho binh sĩ. Trong quân có kẻ không tuân theo lời dạy của Lý vì kẻ này thân thể to lớn, thấy Lý nhỏ con thì sinh lòng khinh nhờn. Lý nổi giận, ra tay nhất kích thì kẻ này chỉ rú lên, văng vào tường cách xa 1 trượng, thổ máu tươi chết tại chỗ.

Chuyện tỉ thí của thần thương Lý Thư Văn đa phần kết thúc bằng cái chết của đối thủ. Tính cách của Lý ngay thẳng bộc trực, lại nóng nảy, là người có tâm hiệp nghĩa. Những kẻ tử thương đều là thành phần tự phụ vào sức mạnh của mình mà sinh ngạo mạn, nói cách khác là phường "nhãn trung vô nhân", trong mắt coi như chẳng có ai.

Sau khi Trương Tác Lâm chết thì Lý được tướng quân Hứa Lan Châu mời về Thiên Tân, sống tại dinh thự của Hứa. Vị tướng này có 4 người con, trong đó có Hứa Gia Phúc, đều theo học Bát Cực quyền với Lý lão sư. Trong thời gian này, Hứa tướng quân có người phó quan là Hoắc Điện Giáp cũng cùng theo học Bát Cực quyền với họ Hứa. Võ công họ Hoắc thâm sâu, được Hứa Gia Phúc giới thiệu mà vào cung dạy võ cho Tuyên Thống Đế Phổ Nghi. Sau này, khi Phổ Nghi trở thành Hoàng Đế Mãn Châu quốc thì Hoắc Điện Giáp được phong làm trưởng đội cận vệ, nhưng sau bệnh mà chết ở Phụng Thiên.

0 bình luận :

Post a Comment

 
Top