Một trong những kỹ thuật đặc trưng của Bát Cực quyền, khác với các môn quyền thuật khác chính là "thiếp sơn kháo" (貼山靠, tiếng Nhật đọc là Tenzankō), tức kỹ thuật đâm sầm cơ thể vào người đối phương, và kỹ thuật sử dụng chỏ (khuỷu tay) gọi là "chửu pháp". "Chửu" nghĩa là cùi chỏ, khuỷu tay.
Các kỹ thuật sử dụng hình thái đánh chỏ này được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Dĩ nhiên, cùng là Bát Cực quyền nhưng các môn phái, hệ thống khác nhau thì gọi bằng những cái tên khác nhau. Cũng có trường hợp trong cùng môn phái vẫn gọi tên khác nhau. Sở dĩ có sự sai biệt này là do tên kỹ thuật được dùng phổ biến, cũng có những cái tên chỉ truyền cho đệ tử ruột, cũng có tên kỹ thuật sử dụng trong khẩu quyết khác với tên thường gọi.

Chẳng hạn, nhìn chung chung thì các kỹ thuật đánh chỏ đều được gọi là "đỉnh chửu" (頂肘, Chōchū), nhưng khi kết hợp với giá thức (bộ tấn) kỵ mã (tức mã bộ) thì được gọi là "mã bộ đỉnh chửu" (馬歩頂肘, Maho Chōchū). Tuy nhiên, trong khẩu quyết lại gọi là "đỉnh tâm chửu" (頂心肘, Chōshinchū).
Và tên kỹ thuật này còn biến đổi khác nhau khi kết hợp với "sáo lộ" (bài quyền, khái niệm giống "Kata" trong võ Nhật) vận dụng nó. Tên của kỹ pháp còn thay đổi phụ thuộc vào kỹ pháp trước hoặc sau nó.
Chẳng hạn, trong Lục Đại Khai quyền có kỹ thuật "khiêu đả đỉnh chửu" (挑打頂肘, Chōda Chōchū) là do kỹ thuật nào có bao gồm kỹ pháp "khiêu đả" trước chửu pháp.
Ngoài ra, cùng hình thái chửu pháp nhưng tùy vào sáo lộ (Kata) mà ý nghĩa sử dụng cũng khác. Nhưng trong Lục Đại Khai quyền có dùng chửu pháp, tuy nhiên chỉ là đề cử ra như một kỹ thuật chiến đấu chứ không phải là bài sáo lộ đánh bằng chỏ.
Cũng có phái gọi bài sáo lộ Lục Đại Khai quyền là Lục Đại Ngạnh Giá, "đỉnh chửu" được giản lược thành "đỉnh".

Đối với Bát Cực quyền thì chửu pháp là một trong những kỹ thuật trọng yếu, nhưng không chỉ mỗi chửu pháp mà các kỹ thuật được bao hàm trong hình thái này cũng rất quan trọng. Và có thể nói, đặc trưng trong lối chiến đấu của Bát Cực quyền chính là chửu pháp.

1 bình luận :

 1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết rất hay và chi tiết
  ..........................
  Huyền Sport
  Võ Thuật
  bong88 l bong88

  ReplyDelete

 
Top