Hùng bộ là một bộ pháp sử dụng trong Bát Cực quyền và Lục Hợp Tâm Ý quyền. Ngoài ra, kiểu bộ pháp này còn thấy trong Nhu thuật cổ tại Nhật.Trong Bát Cực quyền, luyện hùng bộ cốt để cơ thể cảm nhận được cảm giác "trầm kiên trụy chửu" (vai, khuỷu tay buông lòng).
Nói một cách đơn giản, đầu tiên là đứng thẳng người, đổ về phía trước. Đến khi không còn chịu nổi sức nặng của cơ thể đổ về trước nữa thì bước một chân ra, trái phải đều được.
Điều quan trọng là chân bước ra phải cảm nhận được kháng lực từ mặt đất.
Tiếp theo, thử bước rộng chân hơn một tí.
Từ đây có thể xoay chân trước để chuyển tư thế sang mã bộ. Bộ hình này có lợi điểm là có thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ trong nháy mắt, nhưng có bất lợi là ở tư thế này khó có thể đánh tiếp được. Nếu địch tránh được đòn thứ nhất thì ta hoàn toàn bất lợi.

Điểm chú ý khi thực hiện hùng bộ

1. Phần thân trên luôn thẳng, không cong vẹo. Khi đổ người về trước cũng phải thẳng.
2. Khi bước ra. xem gốc của chân chính là chấn thủy.
3. Nếu thực hiện không tốt thì có thể làm tổn thương gân chân, do vậy cần phải vận động chuẩn bị trước khi tập hùng bộ.

0 bình luận :

Post a Comment

 
Top