Trích dịch một đoạn trong phần "Âm dương luận" trong sách Katori Shintō-ryū Warrior Tradition của Tông gia (Sōke) lưu phái này là Ōtake Risuke.

Lợi thông kiếm chi thư (Ritsūken no sho)

Khai tổ lưu phái là ngài Ienao thông thạo từ Thần đạo cho đến Phật giáo (Chân ngôn Mật giáo/Mật tông), Nho giáo, Âm dương ngũ hành, quân phối pháp (phép điều binh) cho đến các môn học vấn như thuật xây thành, xác lập được vị trí tối cao của một quân học giả (nhà dụng binh) đương thời và xây dựng nên môn phái này.

Chánh giữa "Lợi thông kiếm chi thư" có đồ hình Kuji-kiri (cắt cửu tự, tức đường tay chỉ bắt quyết đọc 9 chữ thường thấy trong thuật Ninja), hai bên có Thái dương và mặt trăng. Đây chính là âm và dương, nói lên rằng trong hết thảy vạn vật, sâm la vạn tượng như quá khứ, hiện tại và vị lai, cả đất và trời, đều có mặt trong và mặt ngoài. Chẳng hạn, nam nữ, trên dưới, trước sau, Đông Tây, Nam Bắc, xuân thu, đông hạ, trưa ngày,... hết thảy những thứ mắt ta có thể nhìn thấy được, những thứ mắt ta không nhìn thấy được, tất cả mọi vật trên đời này đều được thành lập từ cái trong/ngoài đó. Cả thân thể của chúng ta, có cha mẹ mới có ta, khi sinh hoạt, hành động thường ngày của chúng ta hợp với sự vận hành của đại tự nhiên thì hạnh phúc thật sự sẽ tìm đến với con người.

0 bình luận :

Post a Comment

 
Top