Nippon Kempō (Nhật Bản quyền pháp) là môn võ thuật tổng hợp xuất phát từ Nhật Bản từ năm Shōwa thứ 7 (1932) với các kỹ thuật đấm, đá của Karate, quật, xiết của Jūdō. Kể từ đó, môn võ này phát triển rộng rãi trong các trường Đại học ở Nhật và ngày nay nó được Đội phòng vệ Nhật Bản (một kiểu quân đội, vì Nhật bị cấm sở hữu quân đội) áp dụng.

Bát yếu (8 yếu tố quan trọng) của Nippon Kempō (Nhật Bản quyền pháp) gồm: tâm, thân, khí, lực, kỹ, thuật, đạo, pháp. Bát yếu này đan xen lẫn nhau để tạp thành quyền pháp và được thể hiện qua lý niệm của môn võ này như sau:

Quyền pháp ngụ trong tâm và thân. Vì vậy tâm cần thuần chánh trong sáng, thân cần kiện toàn khỏe mạnh.
Quyền pháp phát động trong khí và lực. Vì vậy khí cần tràn trề, lực cần vững chắc.
Kỹ tạo nên công phòng (tấn công & phòng ngự), thuật quyết định thắng bại. Vì vậy kỹ cần làm hình động cho chánh, thuật cần cái diệu trong biến hóa.
Pháp thống trị kỹ thuật, đạo nuôi dưỡng con người. Vì vậy pháp cần được sinh ra trong lý, đạo cần hợp với tự nhiên.

Đây là bát yếu của quyền pháp. Tu luyện bát yếu thì cả quyền pháp lẫn con người đều đạt đến cảnh giới hoàn thiện.

0 bình luận :

Post a Comment

 
Top